Bảng Giá Dịch Vụ

( Áp dụng từ ngày 15-6-2021 )

STUDIO

 • Chụp 1 địa điểm
 • 1 Nhiếp ảnh gia
 • 1 Makeup
 • 1 Váy cưới, 1 Vest cưới
 •  Hoa cưới và phụ kiện đi kèm
 • 1 Ảnh cổng phóng to size 60×90 bo viền cao cấp
 • 5 Ảnh để bàn size 15x21 ép gỗ 

 

 

 

Đặt ngay

 Phim trường 

 

 • Chụp 1 địa điểm
 • 1 Nhiếp ảnh gia
 • 1 Makeup 
 • 2 Váy cưới, 2 Vest cưới
 • Hoa cưới và phụ kiện đi kèm
 • 1 Album photobook size 25x35 (20 trang)
 • 1 Ảnh cổng phóng to size 60*90 bo viền cao cấp
 • 6 Ảnh để bàn size 15x21 ép gỗ
 • 1 Slide show chạy nhạc
Đặt ngay

Ngoại cảnh – Phim trường

 

 • Chụp 2 địa điểm
 • 1 Nhiếp ảnh gia
 • 1 Makeup
 • 2 váy cưới, 2 vest cưới, 1 trang phục cá nhân
 • Hoa cưới và phụ kiện đi kèm
 • Xe đưa đón chụp hình
 • 1 Album photobook size 25x35 (20 trang)
 • 1 Ảnh cổng phóng to size 60×90 bo viền cao cấp
 • 6 Ảnh để bàn size 15x21 ép gỗ 
 • 1 Slide show chạy nhạc
Đặt ngay

studio

 

 • Chụp 1 địa điểm
 • 1 Nhiếp ảnh gia
 • 1 Váy cưới, 1 Vest cưới
 • Hoa cưới và phụ kiện đi kèm
 • 1 Album photobook size 25x35 (20 trang)
 • 1 Ảnh phóng to size 60×90 bo viền cao cấp
 • 6 Ảnh để bàn size 15x21 ép gỗ
 • 1 Slide show chạy nhạc
Đặt ngay

Ngoại cảnh Bàu Trắng 

1/2 NGÀY

 • Chụp 3 địa điểm
 • 1 nhiếp ảnh gia
 • 1 makeup
 • 2 Váy cưới, 2 Vest cưới, 1 trang phục tự chọn
 • Hoa cưới và phụ kiện đi kèm
 • Xe đưa đón chụp hình
 • 1 Ảnh phóng to size 60×90 bo viền cao cấp
 • 1 Album size 25x35 (30 trang)
 • 6 Ảnh để bàn size 15x21 ép gỗ
 • 1 Slide show chạy nhạc
Đặt ngay

Ngoại cảnh bàu trắng - phim trường

1 NGÀY

 • Chụp 4 địa điểm
 • 1 Nhiếp ảnh gia
 • 1 Makeup
 • 3 Váy cưới, 2 Vest cưới, 1 trang phục tự chọn
 • Hoa cưới + phụ kiện đi kèm
 • Xe đưa đón chụp hình
 • 2 ảnh phóng to size 60×90 bo viền cao cấp
 • 1 Album size 25x35 (30 trang)
 • 10 Ảnh để bàn size 15x21 ép gỗ
 • 1 Slide show chạy nhạc
Đặt ngay